ผู้ร่วมสร้าง

ในฐานะผู้ร่วมสร้าง Timothy Jacob Jensen Studios คุณมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการเฉพาะของลูกค้า และนำโครงการเหล่านี้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาซึ่งได้รับประโยชน์จากรูปแบบการจ่ายที่ยุติธรรม 1/3 หลังจากโครงการเสร็จสิ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งโปรเจ็กต์ของคุณเองไปยัง Creative Marketplace ซึ่งจะมีการเผยแพร่เพื่อขายหลังจากผ่านขั้นตอนการส่งการออกแบบแล้ว สามารถดูขั้นตอนการส่งการออกแบบบน Timothy Jacob Jensen Studios – Creative Marketplace ได้ที่ ด้านล่าง.

ขั้นตอนที่ 1
การส่ง

ส่งโครงการของคุณโดยใช้แบบฟอร์มการส่ง หลังจากนี้ Timothy Jacob Jensen Studios จะตรวจสอบโครงการของคุณภายใน 30 วัน
ในช่วงเวลานี้ คุณมอบ IPR และสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทั้งหมดของโครงการให้กับ TJJS
หลังจากผ่านไป 30 วัน หากการตรวจสอบครั้งแรกเป็นบวก คุณจะได้รับเชิญให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ในกระบวนการส่ง หากการตรวจสอบครั้งแรกเป็นลบ สิทธิ์ IPR ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ส่งจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่งโครงการโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2
การประเมิน

หลังจากลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล คุณจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการพัฒนาของ Timothy Jacob Jensen Studios เพื่อดำเนินโครงการของคุณลงในเทมเพลตสตอรี่บอร์ดของ Timothy Jensen Studios เมื่อสตอรี่บอร์ดของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณจะนำเสนอโปรเจ็กต์ของคุณต่อ Timothy Jacob Jensen Studios ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือทางออนไลน์ หาก Timothy Jacob Jensen Studios สรุปว่าโครงการของคุณมีศักยภาพทางการตลาด โครงการของคุณได้รับการยอมรับ และคุณจะได้รับเชิญให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3
การพัฒนาการออกแบบ

หลังจากยอมรับโครงการของคุณ คุณจะเข้าสู่ข้อตกลงการส่งผู้ร่วมสร้างร่วมด้วย
Timothy Jacob Jensen Studios ที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของความร่วมมือ รวมถึงคุณจะได้รับ 1/3 ของรายได้ที่ได้รับ ในกรณีที่โครงการของคุณถูกผลิตและทำการตลาด

ก่อนที่โปรเจ็กต์ของคุณจะรวมอยู่ใน Timothy Jacob Jensen Creative Marketplace คุณจะได้รับคำแนะนำในการออกแบบเพื่อนำโปรเจ็กต์ของคุณกลับมาทำงานใหม่จนกว่า Timothy Jacob Jensen Studios จะอนุมัติให้พร้อมสำหรับการขาย

ขั้นตอนที่ 4
ปล่อยขาย

เมื่อโปรเจ็กต์ของคุณได้รับการอนุมัติจาก Timothy Jacob Jensen Studios แล้ว โปรเจ็กต์นั้นจะถูกเผยแพร่ใน Creative Marketplace ซึ่งบริษัทระดับโลกจะสามารถซื้อโปรเจ็กต์ของคุณได้
หากโปรเจ็กต์ของคุณได้รับเลือก คุณจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินโปรเจ็กต์ให้เสร็จสิ้นโดยร่วมมือกับ Timothy Jacob Jensen Studios ตามกระบวนการออกแบบของ Timothy Jacob Jensen Studios

เมื่อโครงการของคุณเปิดตัว คุณมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลอ้างอิงในฐานะผู้สร้างร่วมของโครงการ และคุณจะได้รับ 1/3 ของรายได้ที่ตกลงไว้จากโครงการ

แบบฟอร์มการส่งโครงการ

Step 1 of 2

ทิโมธี เจคอบ เจนเซน สตูดิโอ - Hejlskovvej 106 - 7840 Hoejslev - เดนมาร์ก © 2024 TIMOTHY JACOB JENSEN STUDIOS