ตัวแทนของแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง

CRISTOPH WALCH

นักพัฒนาการตลาดและธุรกิจ
ยุโรป

HENRIK BRANDT JENSEN

ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์
เดนมาร์ก

HENRIK WITT

แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

ลอร่า ลิคเคการ์ด

ทูตสันถวไมตรีโคเปนเฮเกน
แอฟริกาใต้

PAUL TAYLOR

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ/ นักออกแบบบริการ
ออสเตรเลีย

PETER FORSBERG

แบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เกี่ยวข้อง
นักออกแบบอุตสาหกรรม

PORNTHEP CHATPINYAKOOP

ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

RAKPONG SONGPITAK

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

WIRULPHAT SUKANTA

นักพัฒนาธุรกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IB LANGMACH

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนา
สแกนดิเนเวีย

JAMES P. CAIN

อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำเดนมาร์ก
สหรัฐอเมริกา

ทิโมธี เจคอบ เจนเซน สตูดิโอ - Hejlskovvej 106 - 7840 Hoejslev - เดนมาร์ก © 2024 TIMOTHY JACOB JENSEN STUDIOS