เราทำอะไร

ออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบแบรนด์

ความไว้วางใจของนักออกแบบ

การออกแบบเชิงพื้นที่

แฟชั่นและ
การออกแบบสิ่งทอ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

UX, GUI และ
การออกแบบเว็บไซต์

ดีไซน์ตรงจุด

โครงการต่อไปของคุณ

เรียกดู ผลงาน ที่เราเลือกหรือ ติดต่อเรา หากคุณต้องการเชื่อมโยง

ออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบแบรนด์

ความไว้วางใจของนักออกแบบ

การออกแบบเชิงพื้นที่

แฟชั่นและ
การออกแบบสิ่งทอ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

UX, GUI และ
การออกแบบเว็บไซต์

ดีไซน์ตรงจุด

โครงการต่อไปของคุณ

เรียกดู ผลงาน ที่เราเลือกหรือ ติดต่อเรา หากคุณต้องการเชื่อมโยง

ทิโมธี เจคอบ เจนเซน สตูดิโอ - Hejlskovvej 106 - 7840 Hoejslev - เดนมาร์ก © 2023 TIMOTHY JACOB JENSEN STUDIOS