TIMOTHY JACOB JENSEN STUDIOS
ข้อกำหนดการใช้งาน

ประกาศทางกฎหมาย

เว็บไซต์นี้สร้าง เป็นเจ้าของ และดูแลโดย Timothy Jacob Jensen Studios บริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเดนมาร์กและมีที่นั่งใน Hejlskovvej 106, 7840 Højslev, เดนมาร์ก ตวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์นี้คือเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Timothy Jacob Jensen Studios บริการ ผลงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสที่ผู้เยี่ยมชมอาจมีที่สตูดิโอ เมื่อเข้าสู่หรือเรียกดูไซต์นี้หรือใช้เนื้อหาในไซต์นี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณเลือกใช้ไม่มีไวรัสและอาจไม่สร้างความเสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

การปฏิเสธความรับผิด

ไซต์นี้และเนื้อหาและเนื้อหาทั้งหมดในนั้นจัดทำขึ้น “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มี” ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง ทิโมธี จาค็อบ เจนเซ่น สตูดิโอส์ ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดแจ้งไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือการไม่ละเมิด Timothy Jacob Jensen Studios ไม่รับประกันว่าไซต์ เนื้อหา และเนื้อหาจะตรงตามความต้องการของคุณ จะพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องหรืออย่างปลอดภัย หรือคุณภาพของเนื้อหาหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้รับบนหรือผ่านทางไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ และ Timothy Jacob Jensen Studios จะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจันใด ๆ ที่อาจถูกส่งผ่านทางเว็บไซต์

โปรดทราบว่าหากคุณดาวน์โหลดเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ จากไซต์นี้ คุณจะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือเนื้อหาดังกล่าว

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โค้ดและซอฟต์แวร์ ข้อความ การออกแบบ กราฟิก โลโก้ ไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลด อินเทอร์เฟซ) เป็นทรัพย์สินของ Timothy Jacob Jensen Studios ซึ่งเป็นผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ทั่วโลก คุณสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด จัดเก็บ แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู ฟัง คัดลอก และพิมพ์เอกสารและเนื้อหาที่ Timothy Jacob Jensen เผยแพร่หรือออกอากาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เพื่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล และ การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หากคุณไม่แก้ไขหรือลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ปรากฏบนเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือพิมพ์ และโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าคุณต้องไม่แจกจ่ายหรือถ่ายโอนเนื้อหาและเนื้อหาดังกล่าว การใช้เนื้อหาอื่นใดบนไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดัดแปลง การแจกจ่าย การส่ง การอัพโหลด การให้สิทธิ์ใช้งาน หรือการสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากวัสดุ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือส่วนใด ๆ ที่ได้รับจากไซต์ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง Timothy Jacob Jensen Studios ผู้ออกใบอนุญาต และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหายังคงรักษาและจะรักษาความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ในและต่อเนื้อหาที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้โดยสมบูรณ์และสมบูรณ์ Timothy Jacob Jensen Studios ไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์นี้จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ตามเงื่อนไขการใช้งานไซต์ของคุณ คุณจะไม่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้

ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล

แม้ว่าจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้สมบูรณ์ ถูกต้อง และปรับปรุง แต่ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

Timothy Jacob Jensen Studios ไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าหรือเรียกดูเว็บไซต์นี้หรือใช้เนื้อหาในไซต์นี้

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรยึดถือหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก แม่นยำยิ่งขึ้น สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือทันเวลามากขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของไซต์

ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

รูปภาพ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ใช้ทั้งหมด  บนเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และเป็นของ Timothy Jacob Jensen Studios หรือลูกค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจเป็นเจ้าของหรือใช้ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงอาจอยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ รวมถึงการออกแบบ สิทธิบัตร และการใช้งานที่เกี่ยวข้องซึ่ง Timothy Jacob Jensen Studios หรือลูกค้าเป็นเจ้าของโดยตรง ไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้หรือเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นการเฉพาะจาก Timothy Jacob Jensen Studios และ/หรือลูกค้า Timothy Jacob Jensen Studios และพันธมิตรทางธุรกิจยังมีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องโดยทันที

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ เว็บไซต์หรือแอปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย และ Timothy Jacob Jensen Studios ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดูแล อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Timothy Jacob Jensen Studios แต่ Timothy Jacob Jensen Studios ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลและนโยบายทางกฎหมายที่แยกจากกันซึ่งเป็นอิสระจาก Timothy Jacob Jensen Studios ดังนั้นสตูดิโอของ Timothy Jacob Jensen จึงไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ และไม่ได้ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์บุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Timothy Jacob Jensen Studios เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และได้พัฒนานโยบายเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Timothy Jacob Jensen Studios ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่รวบรวมบนเว็บไซต์นี้จะได้รับการปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Timothy Jacob Jensen Studios

การยอมรับข้อกำหนด

การใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Timothy Jacob Jensen Studios (“เว็บไซต์”) แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) Timothy Jacob Jensen Studios อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณผูกพันกับการแก้ไขดังกล่าวโดยใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่โพสต์ทางออนไลน์

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดติดต่อ Timothy Jacob Jensen Studios ที่ info@timothyjacobjensen.com หากคุณมีคำถามอื่นๆ ข้อมูลติดต่อมีอยู่ที่ www.timothyjacobjensen.com ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม , 2019.

ทิโมธี เจคอบ เจนเซน สตูดิโอ - Hejlskovvej 106 - 7840 Hoejslev - เดนมาร์ก © 2024 TIMOTHY JACOB JENSEN STUDIOS