คณะที่ปรึกษา
TIMOTHY JACOB JENSEN STUDIOS

CHRISTIAN HOLMSTED OLESEN

ผู้จัดการนิทรรศการและคอลเลกชัน
พิพิธภัณฑ์การออกแบบเดนมาร์ก

HEIDI SOMMER
VAN STEENOVEN

สุนทรียศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม, CEO

MICHAEL THOMSON

นักยุทธศาสตร์ด้านการออกแบบ &
วิทยากร

MOGENS LYKKETOFT

ประธานสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 70
ของสหประชาชาติ พ.ศ. 2558-2559

PER ENEVOLDSEN

ผู้ก่อตั้งแพนโดร่า

RIKKE BOE NIELSEN

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแบรนด์
ผู้อำนวยการออกแบบกราฟิก

ทิโมธี เจคอบ เจนเซน สตูดิโอ - Hejlskovvej 106 - 7840 Hoejslev - เดนมาร์ก © 2024 TIMOTHY JACOB JENSEN STUDIOS